Vet Ray Technology

ALL VET RAY TECHNOLOGY PRODUCTS

DIGITAL X-RAY

veterinary X-ray system
VETERINARY X-RAY SYSTEM DVR CCD

digital
veterinary X-ray system
VETERINARY X-RAY SYSTEM DX-16 CCD

digital

LARGE ANIMAL

veterinary X-ray system
VETERINARY X-RAY SYSTEM EPX-1

digital portable

FLUOROSCOPY

veterinary X-ray system
VETERINARY X-RAY SYSTEM FLUORO VET